I YH-utbildningen Webbkommunikation sociala medier på Medieinstitutet ingår tre stycken praktikperioder där vi fick testa våra kunskaper i verkligheten. Praktiken kallas LIA, Lärande i arbete. Den första praktiken är sex veckor lång och de andra två är tio veckor långa.

LIA 1: Rustas marknadsavdelningen

(27/1-6/3–2020, 6 veckor)

Första LIA-perioden hade jag förmånen att vara på Rustas huvudkontor och jobbade med deras digitala kanaler. Fokus låg på sociala medier eftersom jag fördjupa mig i det och jag skrev copy till många inlägg till deras Facebook- och Instagramkonton. Jag hann även med att skapa material till hemsidan, göra konkurrensanalys och hjälpa till att starta upp deras nya Pinterest-sida.

LIA 2: Sigill Kvalitetssystem

(24/8-30/10–2021, 10 veckor)

På min andra LIA arbetar jag tillsammans med kommunikatören för Sigill Kvalitetssystem. Nu har jag kommit längre i min utbildning och kan ta mig an fler avancerade uppgifter. I början ligger fokus på ett digitalt event där Årets Klimatbonde och en uppgradering av Sigills Klimatcertifiering presenteras. Inför eventet redigerar jag en film i Premiere Pro om Årets Klimatbonde som läggs upp på sociala medier i samband med eventet. Utgångsmaterialet är av bristande kvalitet men jag lyckas få ihop en film som fungerar. Filmen gjorde succé på Sigills Facebookssida och delas flitigt. Blev du nyfiken på filmen? Du kan se den här nedan.

Efter eventet gör jag flera intervjuer som sedan användas i olika digitala kanaler. Två intervjuer filmar jag, redigerar och lägger ut på sociala kanaler. Inför intervjuerna får jag göra djup research eftersom jag ska intervjua specialister på deras eget område.

Jag jobbar även med konkurrensanalys och fortsätter att skapa copy till inlägg till sociala medier. Jag utvecklar även hemsidan och skapar sidor i Episerver.

Min praktik hos Sigill Kvalitetssystem blev annorlunda eftersom den nästan helt sköttes online tack vare Corona. Det fungerade bra trots att jag inte träffade min handledare på riktigt mer än två gånger. 

LIA 3: Bromma stadsdelsförvaltning

(8/2-16/4–2021, 10 veckor)

Hur arbetar jag men en målgrupp när alla i stadsdelen är målgruppen? Och hur gör jag inlägg så att alla kan ta till sig dem? Hur jobbar Stockholms stad med sitt varumärke? På staben inom Bromma stadsdelsförvaltning jobbar jag tillsammans med kommunikatören som är expert på dessa frågor.

Jag arbetar med kommunikationskampanjer för olika avdelningar inom förvaltningen bland annat på Facebook. Har en stöd- och rådgivande funktion i olika kommunikationsfrågor. Fotograferar, filmar och gör intervjuer för nyhetsbrev och intranät. Skapar trycksaker som annonser, skyltar och planscher.

Titta in på min portfolio eller mitt CV om du vill se mer av vad jag gjort.